Blatenský kamfo

Zájemci o fotografování z Blatné a okolí si založili fotokroužek  již v roce 1956. Tehdy byl organizován při bývalém městském kulturním středisku. Po zániku tehdejšího zřizovatele vznikl v roce 1991 registrovaný samostatný spolek fungující jako občanské sdružení zájemců o výtvarnou fotografii. Počet členů v minulosti byl velmi různý. V posledních letech se počet mění a v danou chvíli má spolek celkem 14 různě aktivních členů. Činnost fotoklubu řídí pětičlenný výbor. Fotoklub se schází 2x do měsíce v klubovně ve Spálené ulici.

Mezi hlavní činnosti fotoklubu patří organizace celostátní fotografické soutěže pro fotokluby v ČR: mapový okruh – Blatenská růže. Tato soutěž v posledních letech patří k jedné z nejkvalitnějších v ČR. Dále fotoklub od roku 2006, kdy slavil své 50. výročí pořádá Blatenský fotofestival, který probíhá zpravidla na sklonku měsíce září a října.

Další společnou činností je pořádání klubových výstav, setkání zástupců fotoklubů a fotografické semináře.  Každoročně fotoklub uspořádá minimálně jednu výstavu v Blatné. V minulosti fotoklub vystavoval v Ústí nad Labem, Praze, Sokolově, Hejnicích, Českých Budějovicích a Pardubicích. V zahraničí členové fotoklubu vystavovali své fotografie 3x ve Francii.

V roce 1997 byla navázána spolupráce s francouzským fotoklubem ze Sargé les Le Mans. Spočívala především ve výměně výstav fotografií obou fotoklubů. V tuto chvíli tato spolupráce nepokračuje.

 


© Reklamní závody powered by Rafeo